فروش کواد کوپتر اسباب بازی ارزان در ترانه باختری رود اردون موجب مرگ صدها نفر شد

کواد کوپتر اسباب بازی ارزان تفریحی از اول ژانویه 2021 مشمول مقرراتی هستند که توسط آژانس ایمنی هوانوردی اروپا (EASA) تهیه شده است. هدف آن ساده سازی و استانداردسازی قوانین برای همه کشورهای اتحادیه اروپا است.

اصل مقررات اروپا بر مفهوم خطرناک بودن پروازها با دو متن مهم «مقررات» استوار است. به این موارد، اختیارات ملی ادارات هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا اضافه شده است، که در فرانسه یک میلی‌فیل از بیش از 20 قانون تشکیل می‌شود که باید با آنها مشورت کرد تا مشخص شود با یک کواد کوپتر اسباب بازی ارزان چه کار می‌توان کرد و کدام یک مجاز نیست. .

کاربردهای کواد کوپتر اسباب بازی ارزانها به سه دسته طبقه بندی می شوند. کم خطرترین پروازها در رده باز هستند.

کواد کوپتر اسباب بازی ارزانهای تفریحی دسته های خاص و گواهی شده برای پروازهای بالقوه خطرناک تر در نظر گرفته شده اند.

خلبان مسئول ایمنی پرواز خود است.برای پرواز کواد کوپتر اسباب بازی ارزان مجهز به دوربین، باید «شماره اپراتور UAS» را دریافت کنید. در فرانسه برای دریافت آن باید به صورت رایگان در سایت آلفا تانگو ثبت نام کنید و طبق دستورالعمل عمل کنید.

شما باید یک دوره آموزشی آنلاین برای دستگاه هایی با وزن بیش از 250 گرم را دنبال کنید که با قبولی در آزمون تایید شده است. این در سایت Fox AlphaTango ارائه شده است و هدف آن جلب توجه تمرین‌کنندگان به مقررات است.

حداکثر ارتفاع پرواز 120 متر است (به جز در برخی از کلوپ های هواپیمای مدل).پرواز بر فراز تجمع مردم ممنوع است.پرواز در دید مستقیم خلبان ضروری است.

در مورد پروازهای زیر آب، خلبان باید توسط ناظری که باید هواپیما را در دید مستقیم نگه دارد، کمک کند.

حمل و نقل مواد خطرناک ممنوع است.پرواز در نزدیکی مداخله اورژانس ممنوع است.اگر شرایط استفاده با تعهدات دسته باز مطابقت ندارد، باید به دسته خاص (بسیار محدودتر) مراجعه کنید.