ساعت جی شاک ضد اب موجب شورش زندانیان آلکاتراز شد

ساعت جی شاک ضد اب نسبت به ساعت‌های اتوماتیک خود کمی بیشتر به کار نیاز دارند. به جای اینکه حرکت خود را مانند ساعت‌های خودکار به انرژی تبدیل کنید، قبل از پوشیدن آن باید آن را باد کنید.

در اینجا نحوه استفاده از ساعت جی شاک ضد اب آورده شده است:

فنر اصلی را بچرخانید: بله، این همان فنر اصلی ساعت جی شاک ضد اب خودکار بالا است، با این تفاوت که این بار شما روتور هستید.
زمان را تنظیم کنید: اگر برای مدتی ساعت جی شاک ضد اب خود را نپوشیده اید، احتمالاً زمان اشتباه است.

هنگامی که چرخ دنده های آن را چرخانید، زمان را تنظیم کنید و به پوشیدن آن بپردازید.
تکرار کنید: بعداً، اگر ساعت دستی خود را بررسی کنید و زمان کاملاً خاموش باشد، احتمالاً به باد دیگری نیاز دارد. مرحله 1 را هر چند بار که لازم است تکرار کنید!
ساعت جی شاک ضد اب باید زخم شود: باید مرتباً ساعت جی شاک ضد اب خود را بچرخانید تا کار کند، اما به باتری نیاز ندارید.


ذخیره انرژی: ساعت جی شاک ضد اب مانند خودکار، دارای ذخایر انرژی هستند که می‌توانند ساعت را برای مدتی در حال حرکت نگه دارند.
نیاز به “روغن زدن”: به طور منظم از ساعت دستی خود استفاده کنید تا مطمئن شوید که همانطور که انتظار دارید کار می کند.

آن را بپوشید: همانطور که در بالا ذکر شد، پوشیدن ساعت جی شاک ضد اب اتوماتیک راهی است که آن را در حال اجرا نگه دارید. بدون نیاز به باتری!
«روغن بزنید»: برای اطمینان از اینکه ساعت جی شاک ضد اب شما به خوبی کار می کند، آن را به طور منظم بپوشید. این مانند روغن نگه داشتن موتور ماشین شما است.

عملکرد ساعت جی شاک ضد اب و نوع سبک
12. شیرجه بزنید

13. کرنوگراف

14. نظامی

15. GMT

16. لباس بپوشید

17. هوانورد

18. رادیو اتمی کنترل شده

19. GPS

20. ساعت جی شاک ضد اب هوشمند