دوچرخه کودک در تلاش برای یافتن تعادل خود پدال

تمرین چرخه و هماهنگی حرکتی

تصویر کلاسیک تمرین دوچرخه‌سواری، دوچرخه برقی تاشو مادر یا پدری است که یک چوب جارو را در پشت دوچرخه نوجوانان می‌گیرد.

و در حالی که کودک در تلاش برای یافتن تعادل خود پدال می‌زند، پشت سر می‌دود.

نسل های زیادی از دوچرخه سواران می توانند این واقعیت را تأیید کنند که این یک روش عالی است.

با این حال، رویکرد مدرن‌تر به رشد حرکتی کودکان نشان می‌دهد دوچرخه کوهستان که با روش‌های دیگر نتایج بهتری هم می‌گیرید.

بیشتر کودکان دو ساله می توانند دوچرخه سواری به اصطلاح تعادل را یاد بگیرند.

یک دوچرخه کوچک بدون پدال که در آن کودک خود را با هر دو پا هل می دهد.

دوچرخه تعادل از زمانی که 15 یا 20 سال پیش در دانمارک به بازار آمد در بین خانواده ها و موسسات مراقبت روزانه بسیار محبوب شده است.

دوچرخه تعادل به طور موثر تعادل کودک را توسعه می دهد و انتقال به یک دوچرخه واقعی با پدال را بسیار آسان تر می کند.

دوچرخه

همچنین این امکان را به کودک و خانواده می دهد تا قبل از اینکه کودک برای دوچرخه سواری پدالی آماده شود، به حمل و نقل فعال دسترسی داشته باشد.

این مقاله با نشان دادن شکاف آموزشی زیاد و مداوم در دوچرخه‌سواری در میان ساکنان شهر آلمان کمک ارزشمندی می‌کند. این نابرابری آموزشی حداقل به سه دلیل مرتبط است.

اول، تفاوت های آموزشی در دوچرخه سواری به نابرابری های اجتماعی در سلامت و امور مالی کمک می کند.

دوم، شهرهای سرتاسر جهان سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در زیرساخت‌های دوچرخه‌سواری انجام می‌دهند و در بسیاری از موارد، فضای عمومی را به نفع دوچرخه‌سواران و به ضرر رانندگان بازتوزیع می‌کنند.

اگر افراد با سطح تحصیلات بالا به طور نامتناسبی از چنین تغییراتی سود می برند، آنگاه حرکت های حامی دوچرخه سواری شهرها نابرابری های اجتماعی از قبل موجود را تشدید می کند.

سوم، دوچرخه سواری تنها در صورتی می تواند به طور کامل به دوچرخه حرفه ای مشهد اهداف کلی پایداری کمک کند.

از نظر عملی، درک چگونگی ارتباط آموزش با استفاده از دوچرخه ممکن است.

به عنوان مبنایی برای مداخلات برای افزایش نرخ دوچرخه سواری در میان افراد با تحصیلات پایین‌تر و در نتیجه کاهش دهد.

نابرابری‌های بهداشتی و ایجاد شهرهای عادلانه دوچرخه برقی و قابل زندگی در عین حفاظت از محیط‌ زیست باشد.

 • منابع:
  1. Cycling children – cycle training and traffic safety
 • تبلیغات:
  1. پارچه ای که هرگز پاره نمی شود!
  2. برترین روش مدیریت مالی در سال های کرونایی!
  3. 10 رکورد عجیب در کتاب گینس با کیسه فریزر
  4. آشپزی که از توری پنجره به عنوان آبکش استفاده کرد!