استفاده از الکتروپمپ استیل در ساختمان پلاسکو موجب ریزش ساختمان شد

الکتروپمپ استیل جابجایی مثبت با تحویل مقدار ثابتی آب از طریق انقباض مکانیکی و انبساط یک دیافراگم انعطاف پذیر کار می کنند.

در حالی که چنین الکترو پمپ هایی نسبتا کارآمد هستند، اما این اشکال وجود دارد که به فاصله بسیار کمی بین الکترو پمپ دوار و لبه بیرونی واحد نیاز دارند.بنابراین، چرخش ممکن است با سرعت کم انجام شود.

در مواردی که سرعت های بالاتر ضروری است، ممکن است مایعات فرسایش یافته و در نتیجه بازده کلی الکترو پمپ را کاهش دهند.

الکترو پمپ های آب جابجایی مثبت معمولاً استفاده می شوند زیرا بسیار کارآمد هستند.

این عمدتا به این دلیل است که آنها هوا را از خطوط خارج می کنند و در نتیجه نیاز به خونریزی را از بین می برند.

آنها معمولاً برای کاربردهایی که فشار بالا مورد نیاز است مناسب نیستند. اما الکترو پمپ های فشار شناور مخصوصی وجود دارد.

الکتروپمپ استیل در حال کار

الکتروپمپ استیل چاه الکتروپمپ استیل آبی هستند که آب زلال را از چاه منتقل می کنند. الکتروپمپ استیل چاه عمیق دارای طراحی باریک خاصی هستند به طوری که می توان از آنها در چاه های لوله ای استفاده کرد. آنها فشار بالایی تولید می کنند، بنابراین برای کاربردهایی که به این فشار نیاز دارند نیز مناسب هستند.

الکتروپمپ استیل باغ در باغ از انواع پمپ ها استفاده می شود.

الکتروپمپ استیل باغچه خود پرایم شونده ای وجود دارند که خارج از آب قرار می گیرند و آب را از طریق شیلنگی که باید با دریچه پایی به آن خاتمه داده شود، مکش می کنند.

الکتروپمپ استیل حوض از یک طرف برای حرکت آب حوض و از طرف دیگر برای راه اندازی آب نماها یا نهرها استفاده می شود. پمپ استخر خورشیدی به ویژه سازگار با محیط زیست است.

الکتروپمپ استیل بشکه باران آب را از بشکه باران برای آبیاری باغ پمپاژ می کنند. الکتروپمپ استیل مخزن نیز وظیفه مشابهی دارند.